Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Tariq Ramadan

Tariq Ramadan is een Zwitserse academicus en filosoof die bekend staat om zijn uitgesproken mening over de rol van de islam in Europa. In zijn ogen moeten moslims de tradionele bronnen en herbekijken door een Europese lens van de 21ste eeuw; actief deel nemen en vooral deel te worden van de Europese samenleving.

Tariq Ramadan is de kleinzoon van Hassan Al Banna, de oprichter van de Islamitische Broederschap in het Egypt van begin vorige eeuw. Tariq’s vader werd verbannen uit Egypte omwille van zijn engagement met de Broederschap en zo werd de kleine Tariq geboren in Zwitserland. Tariq Ramadan studeerde literatuur, sociologie en filosofie -zijn eindwerk ging over de Duitse existentiële filosoof Nietzsche- aan de Universiteit van Genève maar deed ook bijkomende islamitische en Arabische studies aan de beroemde Al Azhar universiteit van Cairo.

Tariq Ramadan is een charismatisch man met een grote achterban vooral in Frankrijk. Verschillende toonaangevende instituten hebben Tariq Ramadan verkozen tot één van de meest invloedrijkste hedendaagse denkers. Tariq Ramadan is een voorvechter van volledige integratie van moslims in hun respectievelijke Europese landen. Ondanks -of net daarom- zijn pleidooi is hij dikwijls het mikpunt van smaad en polemiek. De Erasmus universiteit in Nederland onsloeg hem als professor, de Verenigde Staten weigerden een visum af te leveren, anderen nemen het hem kwalijk dat hij de kleinzoon is van …, enz. Kortom deze politiek van uitsluiting en marginalisering van de persoon Ramadan, in combinatie met zijn sterke adelbrieven is een indicatie dat hij op de goede weg is.

Tariq Ramadan’s boeken gaan vooral over de islamitische theologie en de positie van moslims in Europa. Hij maakt een duidelijk verschil tussen religie en cultuur in tegenstelling tot de buitenwereld, maar ook moslims zelf, die de twee dingen door elkaar halen. Voor Ramadan is moslim zijn gelijk aan het opkomen voor rechtvaardigheid voor de gehele mensheid en niet enkel voor mede-moslims. Het is een universele plicht om goed te voor iedereen en engagement te tonen in woord maar vooral in daad. Ramadan vindt dat de meeste moslims zonder probleem geintegreerd zijn in hun respectievelijke gemeenschappen maar dat er toch enkelingen zijn die zich te veel laten leiden door een “externe” islam die door webforums en satelliettelevisie de huiskamers binnensijpelt en één van de redenen is waarom sommigen zich vervreemden van de maatschappij.

Hij is een van de mensen die publiek en krachtig terroristische daden heeft afgekeurd. Hoewel hij voor de drijfveren begrip kan opbrengen is terrorisme nooit te rechtvaardigen. In een interview geeft Tariq Ramadan de volgende raad aan moslims die in een Europees land wonen: spreek de lokale taal, hou je aan de wet en wees loyaal aan je land omdat we Europeanen zijn.

Tariq Ramadan is één van de meest gevraagde sprekers als het over islam gaat. Hij is ook raadgever voor de Europese Unie in zake religie.

In zijn boek, “To be a European Muslim” schets hij wat het betekend voor moslims om hun religie te belijden in seculier Europa. Ramadan maakt een pleidooi voor een geëngageerde islam.

Het eerste deel geeft een uitgebreide inleiding tot de teksten en bronnen die vorm gaven aan de islam zoals we het vandaag kennen en specifiek hoe islamitische wetten tot stand (zijn ge)komen. In het tweede deel gaat hij verder met een kort overzich over Europa en wat het betekent om deel uit te maken van deze maatschappij om tot slot te eindigen in een verzoening van beide werelden. De auteur gaat verder in over de uitdagingen die hedendaagse moslims hebben.

Het boek is geen vlot lezend verhaal maar een poging om met kennis van zaken, gedetailleerd en met de nodige diepgang tot enkele goed onderbouwde principes te komen die de weg naar het burgerschap wijzen.


Sharaf heeft een Engelstalig exemplaar dat u kunt lenen, reserveer via contact.

“To Be a European Muslim” door Tariq Ramadan – ISBN 0-86037-300-2. De prijs is ongeveer € 13