Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Martin Lings

Martin Lings is een Engelse bekeerde moslim van protestante afkomst, geboren in 1909 en overleden in 2005.
Hij was filoloog, theoloog en schrijver. Na zijn bekering noemde hij zichzelf Abu Bakr Siraj al Din.

Na af te studeren in Oxford ging Lings naar Litouwen waar hij les gaf. Maar het spirituele keerpunt in zijn leven kwam gedurende zijn studentenjaren in Oxford. Hij kreeg er onder andere les van, en raakte bevriend met, C.S. Lewis. C.S. Lewis werd later een devote christen die bekend is om zijn boeken- en filmreeks “De Kronieken van Narnia”.

In Oxford kwam Martin Lings in aanraking met de geschriften van René Guénon, alias Abdel Wahid Yahia, een bekeerde Fransman en esoterisch schrijver, die hem de richting wees naar Frithjof Schuon, een Duits/Zwitserse wijsgeer en mysticus. Schuon is een van de geestelijke vaders van de “Eeuwige Wijsheid”, een denkrichting die in alle religies dezelfde kern van waarheid ziet. Martin Lings werd een leerling van Schuon.

Schuon was op zijn beurt in de ban geraakt van de islam door een ontmoeting met de charismatische sheik Ahmed Al Alawi in het Algerije van de jaren dertig.

Sheik Al AlawiSheik Al Alawi was voor zijn tijd zeer progressief. Hij liet de Koran in het Frans en Berbers vertalen, reisde door Europa, stond erop dat Algerijnse kinderen Frans leren op school. Allemaal vrij controversieel voor zijn tijd (de periode 1910-1940).

In 1914 werd de tariqa (orde) van Darkawi Shadhili gesticht door de sheik. De orde die de nadruk op armoede, eenvoud en ascese legt was ook in Marokko spiritueel zeer actief – verschillende ouders of grootouders van Marokkaanse Mechelaars kunnen dit getuigen. Ondergetekende heeft verschillende familie-leden die actief lid waren van deze spirituele orde. Sheik Al Alawi zelf is trouwens 15 jaar lang opgeleid door Sheik Muhammad al-Buzidi in de Rif, niet ver van Nador. Tot vandaag de dag bestaat er nog een kloostergemeenschap van de orde.

Sheik Al Alawi was ook een pioneer in wat we vandaag interreligieuze dialoog noemen met uitermate veel respect voor het christendom. Enkel de heilige drievuldigheid en de incarnatie maken het verschil tussen het christendom en de islam volgens de sheik. De verschijning van de sheik, zijn gewaden, uitstraling, houding en gelaat deed sommige christenen denken aan Jezus. Als je de lijkwade kent van Turijn en je vergelijkt het met zijn foto links dan weet je waarom.
Terug naar Martin Lings
Eind jaren dertig vertrok hij naar Cairo waar hij tien jaar verbleef om Arabisch en islamitische theologie te studeren. Na zijn terugkeer naar Engeland schreef hij een doctoraatsthesis over sheik Al Alawi dat ondertussen een referentiewerk is geworden.

Maar het bekendste is hij geworden door zijn biografie over de profeet Mohammed, volgens kenners het beste dat in de Engelse taal verschenen is, wat hem heel wat erkenning binnen en buiten de Arabische wereld gaf.

Het boek “Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources” bestaat uit relatief korte hoofstukken in chronologische volgorde.

Om te beginnen staat er op het kaft: “His life based on the earliest sources”. Dr. Lings is teruggegaan naar de oudste bronnen over het leven van de profeet, de sirat, die enkele eeuwen na zijn dood zijn neergepend. Het boek geeft de traditionele kijk, het is geen poging om nieuwe interpretaties te geven over het leven van de profeet. Lings presenteert de feiten zoals ze zijn, analyseert niet noch trekt hij conclusies. Geïnteresseerden die de persoon Mohammed beter willen begrijpen of inzicht willen verwerven in de traditionele islamitische kijk op de stichter van de islam zijn hier aan het juiste adres.

Het boek is rijk aan details, zowel het persoonlijke als spirituele leven van Mohammed komen uitgebreid aan bod, maar ook de omstandigheden waarin de profeet de openbaring van bepaalde Koran verzen tot zich kreeg. De ontmoeting van een nog piepjonge Mohammed met de christelijke monnik Bahira – die als eerste het profeetschap in hem zag – is één van de vele hoofstukken die ontroeren.

Het eerste hoofdstuk zorgt weliswaar voor een moeilijke start, het grote aantal Arabische namen kan overweldigend zijn, maar eens voorbij dat punt leest het als een spannende roman en heeft men moeite om het terug neer te leggen. Lings hanteert een bloemrijke taal -niet voor niets is Dr. Lings ook een Shakespeare kenner- maar het leest vlot en is zeer toegankelijk.

Het hele boek zelf is doordrongen van de relatie tussen de profeet en zijn Schepper. De spiritualiteit druipt van de pagina’s.

Samengevat: het is een boek dat je raakt en dat men blijft koesteren. Ook voor zij die al veel weten over het leven van de profeet staan er enkele minder bekende feiten en feitjes in. Lezen dus.

Een ander te koesteren kleinood dat van zijn hand is: “Mecca: From Before Genesis Until Now”.
Het boekje telt slechts 46 pagina’s maar zijn elk hun inkt meer dan waard. In het boekje vertelt Martin Lings de geschiedenis van Mekka, die veel verder terug gaat dan islam.

Hij maakt een overtuigende case waarom Mekka de stad van profeet Abraham (Arabisch: Ibrahim) is, de stad ook waar de eerste tempel voor God is opgetrokken -de tweede staat in Jeruzalem opgetrokken door profeet-koning Salomon (Arabisch: Suleyman)- en waarom het de stad voor moslims, joden en christenen zou moeten zijn.
Lings legt uitgebreid uit waarom islam eigenlijk een terugkeer is naar Abraham: de besnijdenis, het offerfeest, de bedevaart (Arabisch: hajj), bidden met het aangezicht op de vloer… zijn allemaal elementen uit de traditie van de vader der monotheïsten waar islam terug leven in geblazen heeft.

“Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources” door Martin Lings – ISBN 0-04-297042-3. De prijs is ongeveer € 18
“Mecca: From Before Genesis Until Now” door Martin Lings – ISBN 1-901383-07-5. De prijs is ongeveer € 13
“A Sufi saint of the twentieth century: Shaikh Ahmad al-Alawi” door Martin Lings – ISBN 0-946621-50-0. De prijs is ongeveer € 23

Sharaf heeft een exemplaar dat u kunt lenen, reserveer via contact.