Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Lectuur

Wat volgt is een kort overzicht van auteurs die hun licht laten schijnen over islam. Niet de islam van zij die willen terugkeren naar lang vervlogen tijden, maar een islam die stevig in de 21ste eeuw is verankerd en het modernisme omarmt.

De islam is in het verleden de drijvende kracht geweest die woestijnbewoners en stedelingen, herders en hoeders, nomaden en handelaars in staat stelde om een wereldrijk uit te bouwen en een ongekend beschavingsniveau te bereiken. Dat kon enkel omdat moslims niet alleen open stonden voor verandering maar zelf de verandering waren. Ze bestudeerden en vertaalden de Griekse klassiekers. Ze absorbeerden de kennis van de Perzen. Ze namen de wiskundige beginselen over van het Indische subcontinent. Kortom ze waren vooruitstrevender, creatiever, verdraagzamer en opener van geest dan vele moslims vandaag.

Als moslims is het onze plicht om de oproep tot de islam te hernieuwen, elk in onze tijd en plaats. Dat kunnen we enkel doen door de traditie in de context van de huidige maatschappij te herinterpreteren. Er zijn genoeg schriftgeleerden die een uitgebreide kennis hebben over islam in zijn vele facetten. Alleen zijn er weinig onder hen die geboren en getogen zijn in Europa en nog minder die inzicht hebben in het Westers denken en de link kunnen maken met de specifieke uitdagingen waar moslims hier en nu voor staan. Er zijn dus bitter weinig schrijvers die in staat zijn om relevante boeken te schrijven over welke rol islam speelt in ons dag-dagelijks leven in het Westen, in Europa, in België, in Vlaanderen.

Er is nog meer slecht nieuws. Er zijn helaas weinig boeken beschikbaar in het Nederlands. Daar komt dan nog bij dat het gros van een bedroevend lage kwaliteit is, zowel inhoudelijk als taalkundig – vaak is het Nederlands erbarmelijk. Het goede nieuws is dat het aanbod snel groeit en dat de kwaliteit stilletjes aan vooruit gaat en tegemoet komt aan de snel groeiende behoefte van moslims in ons taalgebied. Maar het merendeel van de betere literatuur is vooral in het Engels beschikbaar waarvan enkel de bestsellers naar het Nederlands worden vertaald.

Hieronder een bloemlezing van enkele progressieve auteurs die de handschoen opgenomen hebben.

Om ze te kunnen lezen neem je best een kijkje in de bibliotheek of bestel ze in één van de vele boekhandels die Mechelen rijk is: ForumStandaard BoekhandelDe Zondvloed en Salvator. Sommige van de besproken boeken zijn voor Mechelaars ook te leen bij VZW Sharaf.

Veel leesplezier.