Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Wetenschap

Sterke fundering

Dit willen we doen aan de hand van zeer uiteenlopende activiteiten:

het politiek debat waarbij verschillende topics, die de gewone burger aanbelangen, worden voorgelegd aan politici,
de iftar – avond: het samen verbreken van de ramadan met als doel de opbrengst van de avond te doneren aan een goed doel,
recepties en netwerking-avonden om leden en geïnteresseerden in contact met elkaar te brengen,
bezoeken van verschillende historische monumenten / plaatsen om te weten waar we vandaan komen en waar we nu staan,
het luik juridische informatie : klik hier voor meer info en verschillende artikels over thema’s die de gewone burger aanbelangen,
etc..

Kortom, Sharaf bouwt mee aan de maatschappij van vandaag en van morgen!

Linken naar teksten in bijlage: collectieve schuldenregeling en wettelijke garantietermijnen bij de hier hierboven.

In West-Europa heeft het katholicisme de wetenschappelijke vooruitgang ook lange tijd belemmert. Wie hier in de Middeleeuwen durfde opperen dat de aarde misschien wel rond was, riskeerde te branden op de brandstapel. Op hetzelfde moment, beleefde de islamitische wereld echter hoogdagen van de wetenschap, die zelfs gestimuleerd werden door de religie. Er bestaat geen inherente tegenstelling tussen wetenschap en geloof in de Islam. Islam wordt beschouwd een levenswijze, en wetenschappelijk onderzoek is een integraal onderdeel van deze levenshouding. Meer dan 1.000 ayat (koranverzen), dat is meer dan 16% van alle koranverzen, zijn gewijd aan wetenschap.
Trouwens het eerste woord van de koran dat aan de profeet werd geopenbaard was “lees!”.
Eén keer per jaar organiseren we met Sharaf een medisch congres. In 2014 werken we rond diabetes. Meer info over dit congres kan u hier lezen.

Linken naar teksten: islam en geneeskunde, goede zorg is gekleurde zorg, Abdellatif Riffi over diabetes bij allochtonen, links, DM, …