Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Religie

Culturen dichterbij

De pijler religie omvat een verscheidenheid aan religieuze teksten en activiteiten die de huidige multiculturele en multireligieuze realiteit in Mechelen onderschrijven.
Onderstaande verzen tonen aan dat ondanks het onverdraagzame imago dat de islam met zich meedraagt, men duidelijk teksten kan terugvinden in de koran die tolerantie hoog in het vaandel dragen.

 

9:13     O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is de meest rechtvaardige
109:6     Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst
2:62       Zij die geloven, de joden, de christenen, de sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en hebben zij niets te vrezen en zullen zij niet bedroefd zijn.
Met linken naar de teksten die nu bij Islam staan