Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Cultuur

Brug tussen 2 culturenVia cultuur mensen verbinden.  Daar willen we met Sharaf op inzetten. Verbinden door verschillen heen.  Omgaan met verschillen en diversiteit betekent omgaan met verdraagzaamheid en een open kijk naar anderen.  Cultuur kan de verbindende kracht zijn die zorgt voor harmonie, die mensen in contact brengt via sociale netwerken en legt de nadruk op onderlinge overeenkomsten en niet op het anders zijn.  We willen alle Mechelaars de kans geven om met andere mensen te genieten van voordrachten, geleide wandelingen, een bezoek aan tentoonstellingen, daguitstappen, een concert, comedy- of toneelavond, …