Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Maatschappij

Respect

Wanneer we de term maatschappij bekijken, merken we dat het een zeer ruim begrip is. Volgens het woordenboek (Van Dale) verstaan we hieronder een gemeenschap, een samenleving, wereld of een vereniging ter bevordering van bepaalde belangen.

Met Sharaf willen we een vereniging zijn met als doel de bevordering van een bepaald belang namelijk mensen, culturen en samenlevingen laten communiceren met elkaar, ze informeren, kortom ze dichter bij elkaar brengen.

Dit willen we doen aan de hand van zeer uiteenlopende activiteiten:

het politiek debat waarbij verschillende topics, die de gewone burger aanbelangen, worden voorgelegd aan politici,
de iftar – avond: het samen verbreken van de ramadan met als doel de opbrengst van de avond te doneren aan een goed doel,
recepties en netwerking-avonden om leden en geïnteresseerden in contact met elkaar te brengen,
bezoeken van verschillende historische monumenten / plaatsen om te weten waar we vandaan komen en waar we nu staan,
het luik juridische informatie : klik hier voor meer info en verschillende artikels over thema’s die de gewone burger aanbelangen,
etc..

Kortom, Sharaf bouwt mee aan de maatschappij van vandaag en van morgen!

Linken naar teksten in bijlage: collectieve schuldenregeling en wettelijke garantietermijnen bij de hier hierboven.